Pielgrzymki


Historia pielgrzymowania   Historia pielgrzymowania. Tradycja pielgrzymek jest tak stara jak historia ludzkości. Za pierwszą pielgrzymkę, która do dziś stanowi prawzór pątnictwa, uznaje się wędrówkę Abrahama, protoplasty Narodu Wybranego z Ur Chaldejskiego do Ziemi Obiecanej i ich czterdziestoletnia wędrówka przez pustynię. Patriarchowie i Izraelici pielgrzymowali do świętych miejsc, do Sychem, […]

Historia pielgrzymowania


Agłona
Agłona Agłona jest to niewielka miejscowość na Łotwie słynąca z bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i cudownego obrazu Matki Boskiej Agłońskiej. To właśnie tutaj ciągną rzesze wiernych, aby się pomodlić i oddać cześć Matce Bożej. Agłona jest nazywana Częstochową łotewską. Pierwszy kościół jeszcze drewniany wybudowano 1699 roku, kiedy to Justyna […]

Agłona


Szydłów Szydłów– w dniu dzisiejszym to nieduże miasteczko na Litwie. Każdego roku przybywają tutaj tłumy wiernych, aby złożyć hołd Matce Przenajświętszej. Szczególnie rzesze pielgrzymów przybywają w dniach odpustu od 8 do 15 września. Jest to miejsce szczególne. W roku 1608 w Szydłowie się ukazywała Matka Boża. Ukazała się dzieciom pasącym […]

Szydłów



Wilno klasztor miłosierdzia
Wilno miasto miłosierdzia     Wilno miasto miłosierdzia – jest miastem szczególnym, ponieważ tutaj się odbyło misterium Bożego Miłosierdzia. Tak chciał Pan Bóg, aby tutaj w tym skromnym i zapomnianym przez wielu mieście zrodziło się przebaczenie dla wielu ludzi z całego świata. Kiedy to w 1929 roku 21 lutego po […]

Wilno miasto miłosierdzia


Piwoszuny Piwoszuny (Pivašiūnai).  Tutaj w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się obraz cudowny Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. W 1988 roku kardynał Wincentas Sładkewiczius koronował obraz koroną sprezentowaną przez papieża Jana Pawła II. Obrazowi nadano tytuł Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Jest to jedno z sanktuariów Maryjnych na Litwie. Niegdyś […]

Piwoszuny


Góra Krzyży   Niedaleko za Szawlami (12 km) znajduje się Góra Krzyży, niegdyś zwana Jurgaicziu. Nikt dzisiaj nie powie, przez kogo i kiedy został tutaj ustawiony pierwszy krzyż. Jedna z legend głosi, że w tym miejscu kiedyś była bitwa, podczas której poległo dużo żołnierzy. Najbliżsi pochowali żołnierzy i przez trzy […]

Góra Krzyży



Kalwaria żmudzka
KALWARIA ŻMUDZKA Kalwaria Żmudzka (lit. Žemaičių Kalvarija, żmud. Žemaitiu kalvarėjė) — miasteczko na Żmudzi, na Litwie, w rejonie płungiańskim (798 mieszkańców, stan na 2001). Ośrodek pielgrzymkowy. W tej Żmudzkiej krainie pierwszy kościół został zbudowany w 1593 roku. Następnie w 1619 roku na górze Św. Jana był zbudowany inny kościół pod […]

Kalwaria Żmudzka


Imbradas miejsce objawień
IMBRADAS   Imbradas, jest to miejsce, gdzie się ukazywała Matka Boża w 1967 roku. Dwaj młodzi ludzie (chłopak i dziwczyna 15 i 16 lat) wracając od swoich krewnych, zobaczyli na jeziorze światło, najpierw pomyśleli, że to nadjeżdżający samochód. Gdy podjechali bliżej zobaczyli przepiękną kobietę w białych szatach. Bardzo się wystraszyli […]

Imbradas