Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 7

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 8

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 12

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 20

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 21

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 42

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 43

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 66

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/index.php on line 87

Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/_smarty/Smarty.class.php on line 1258
PIELGRZYMKI : Ostra Brama - WILNO

PIELGRZYMKI : Ostra Brama


Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/_smarty/Smarty.class.php on line 1871

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/templates/templates_c/%%DA^DA9^DA9F4DC7%%pages.tpl.php on line 3

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/_smarty/Smarty.class.php on line 1369

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/_smarty/internals/core.load_plugins.php on line 69

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in /home/users/lentana/public_html/_smarty/Smarty.class.php on line 1453
      
                                                                                         
 
 • Ostra Brama w Wilnie-brama miejska na Starym Mieście w Wilnie, gotycka, wzniesiona w latach 1503-1514; wraz z przylegającym do niej fragmentem muru obronnego stanowi jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich; od strony wewnętrznej bramy znajduje się kaplica Ostrobramska z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej (Matki Boskiej Miłosierdzia), klasycystyczna, wzniesiona w 1829. Stanowi zamknięcie ulicy Aušros Vartų.
 • W średniowieczu istniał zwyczaj, że we wnękach wież bramnych, nad bramą, umieszczano święte obrazy. Wilno pierwotnie miało osiem bram miejskich, w tym Brama Miednicka (od drogi prowadzącej do Miednik). Brama ta nazywała się też Ostrą, od nazwy części południowego przedmieścia, które nazywało się Ostry Koniec. Masywna, kwadratowa wieża bramna, wzniesiona wraz z obwodem murów obronnych na pocz. XVI w. jest wymieniona w przywileju wydanym mieszczanom wileńskim przez króla Aleksandra Jagiellończyka 6 września 1503.

  Ze wszystkich bram do naszych czasów pozostała tylko Ostra Brama.
 • Bramę zbudowano w stylu późnogotyckim między 1503 a 1514. Była to budowla wzniesiona na planie niemal kwadratu (11,2x10,8 m) o grubości murów dochodzącej do 2 m. W przyziemiu umieszczono sklepiony krzyżowo przelot bramny otwarty na północ i południe otworami zamkniętymi łukiem odcinkowym. Wnęka w elewacji południowej jest wyższa i zawiera szczelinę służącą do opuszczania kraty zamykającej dodatkowo wejście. Wnętrze bramy jest podzielone stropem na dwie kondygnacje.

  Górną kondygnację bramy wieńczy wysoka, pełna attyka, dekorowana wykonanym w narzucie tynkowym reliefowym fryzem, budowanym z elementów niderlandzkiego ornamentu okuciowego. Kompozycja na ścianach północnej i południowej składa się z dwóch aedicul ujętych obeliskami i połączonych wolutami. Pomiędzy nimi umieszczono owalny medalion, podtrzymywany przez wpięte gryfy i wypełniony płaskorzeźbą jeźdźca Pogoni litewskiej.
 •  

  Na północnej elewacji Ostrej Bramy znajdowała się pierwotnie nisza. W 1671 lub 1672 staraniem o. Karola od Ducha Świętego dobudowano od strony północnej drewnianą kaplicę. Spłonęła ona w 1711 a już w roku następnym odbudowano ją jako murowaną. Nie wiadomo dokładnie kiedy został umieszczony w niej cudowny wizerunek Matki Boskiej.

  W latach 1789-1793 naprzeciwko kaplicy, na potrzeby modlących się, wybudowano klasycystyczną galerię.

  W latach 1829-1830 dokonano restauracji kaplicy. Kolejne restauracje miały miejsce w latach 1927-1932 oraz w 1993 przed wizytą Jana Pawła II. • W kaplicy znajduje się pochodzący z XVII wieku obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Przez wiernych uważany za cudotwórczy. Jego kult ściśle wiąże się z Ostrą Bramą.

  Obraz został umieszczony na bramie na początku XVII w. a później przeniesiony do kaplicy, gdzie obecnie się znajduje. Namalowany został na deskach dębowych. Ma wymiary 200 x 165 cm.

  Nie jest znany autor obrazu. Niektórzy przypisują jego autorstwo Łukaszowi – artyście krakowskiemu, który namalował podobny obraz w 1624 dla kościoła Bożego Ciała w Krakowie. Według innych pierwowzorem zarówno obrazu krakowskiego jak i wileńskiego był obraz flamandzkiego malarza Martina de Vosa z ok. 1580.

  Ok. 1671 wizerunek Matki Miłosierdzia zasłonięty został srebrną, złoconą sukienką.

  Od 1849 charakterystyczną ozdobę obrazu stanowi sierp srebrnego półksiężyca z wygrawerowanym napisem wotywnym. Dopełnieniem wizerunku Matki Miłosierdzia są dwie korony nałożone jedna na drugą.

  2 lipca 1927 miała miejsce koronacja obrazu  w obecności Józefa Piłsudskiego i Ignacego Mościckiego.

                                                                                                
                     
strony internetowe Bydgoszcz