Organizacja wycieczek, konferencji, festiwali, Przewodnik po Litwie

Góra Krzyży

Góra Krzyży

 

Szawle - Góra Krzyży
Góra Krzyży

Niedaleko za Szawlami (12 km) znajduje się Góra Krzyży, niegdyś zwana Jurgaicziu. Nikt dzisiaj nie powie, przez kogo i kiedy został tutaj ustawiony pierwszy krzyż.

Jedna z legend głosi, że w tym miejscu kiedyś była bitwa, podczas której poległo dużo żołnierzy. Najbliżsi pochowali żołnierzy i przez trzy dni i trzy noce usypywali górę.

Góra Krzyży
Góra Krzyży

Inna legenda głosi, że ojciec, siedząc przy łóżku ciężko chorej córki, modlił się do Matki Bożej o uzdrowienie. We śnie ujrzał Matkę Bożą, która kazała mu ustawić krzyż na wzgórzu Jurgaicziu, wtedy córka wyzdrowieje.

Dzisiaj to miejsce jest odwiedzane przez wielu ludzi, którzy przyjeżdżają, aby się tu pomodlić, pobyć w ciszy. Wielu ustawia tu krzyże z wpisaną intencją, zostawia różańce. Tu się zostawia swoje cierpienia, które się kryją pod symbolem krzyża. Od XVII w z pewnymi przerwami są stawiane krzyże, z prośbą o łaski i w podzięce za nie jest miejscem szczególnym dla mieszkańców Litwy i pielgrzymów licznie tu przybywających z całego świata. Obecnie jest tu ponad 20 000 krzyży. Są to krzyże drewniane (niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła), żelbetonowe, metalowe. Stoi tu także krzyż ofiarowany przez Papieża Jana Pawła II, który odwiedził Litwę w 1993 r.

Szawle
Szawle

Rzeźbienie krzyży, unikatowe litewskie rzemiosło ludowe w 2001 r. zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.