Organizacja wycieczek, konferencji, festiwali, Przewodnik po Litwie

Zamki i pałace Auksztoty

(1 lub 2 dni w zależności od czasu poświęconemu obiektom)

 

Zamek w Siesikach

Od XVI w. majątek należał kolejnie do Dowmuntów, Radziwiłłów i do Dowgiałłów do 1940 r. Renesansowy zamek wzniesiony w XVI w. zapewne przez Gabriela Dowmunta był mocno uszkodzony w czasie wojen ze Szwedami. Odbudowany w drugiej połowie XVIII w. przez Kazimierza Dowgiałłę stał się rezydencją rodu. Zgromadzono w nim bogatą kolekcję militariów, która zaginęła w 1915 r., a zamek ucierpiał podczas ostatniej wojny. Należy teraz do osoby prywatnej, są plany restauracji.  Jest monumentalną imponującą budowlą, kiedyś posiadał 4 baszty, zachowały się dwie narożne – okrągła i czworokątna.

 

Zamek Siesiki
Zamek_siesiki zdjęcie L. Masis

Pałac w Townianach

Wzmiankowany w XVI w. dwór należał do rodziny Radziwiłłów, później Massalskich, Paców i innch. W pierwszej połowie XIX w., kolejny właściciel hr. Benedykt Morykoni, zbudował piękny klasycystyczny pałac według projektu Pietro de Rossi. Park powstał w stylu angielskim.

Dwukrotnie gościł tam car Aleksander I. Ostatecznie majątek ponownie znalazł się w posiadaniu rodziny Radziwłłów i pozostawał do 1940 r. Za czasów sowieckich w pałacu znajdowały się władze kołchozu. Obecnie należy do rodziny Statkevičiusów, odnowiony i udostępniony zwiedzającym. 

Pałac w Townianach

Pałac w Pokroju

Dwór w Pokroju znany jest od XVI w. Nieraz zmieniał właścicieli. Od końca XVIII do 1940 r. należał do von Roppów. Zespół pałacowy jest z pierwszej połowy XIX w.

Późno klasycystyczny dwór oraz 25 otaczających go budynków tworzy jeden z największych  zespołów dworskich na Litwie. Najbardziej reprezentacyjna jest sala kolumnowa na parterze od strony parku, nakryta owalną kopułą zdobioną kasetonami. Obecnie na jego terenie znajduje się hotel, restauracja, SPA oraz muzeum.

 

 

Pałac Pokroj

Birże

Birże były jednym z najważniejszych dóbr Radziwiłłów linii dubińskiej, do nich należały od końca XV w. Po wygaśnięciu tej linii trafiły w posiadanie niemieckich książąt, ale w XVIII w. Radziwiłłom linii nieświeskiej udało się je odzyskać. Od XIX w. właścicielami zamku byli Tyszkiewicze.

Krzysztof Mikołaj Radziwiłł “Piorun” w XVI w. rozbudował w Birżach zamek o założeniu bastejowym, doskonalony jeszcze w późniejszych czasach. Tam miało miejsce spotkanie króla Augusta II z carem Piotrem I. Był solidną fortecą, ale kilkakrotnie zdobywany przez Szwedów w czasie różnych wojen. Zrujnowany zamek odbudowano w 70 -ch latach XX w., posiada cechy renesansowe i barokowe. Obecnie w nim znajduje się muzeum.

Hr. Jan Tyszkiewicz zamkiem radziwiłłowskim niezbyt ciekawił się, a na półwyspie jeziora Szyrwany w poł. XIX w. wzniósł nową rezydencję w stylu romantyzmu. Otrzymała nazwę Ostrów. Zburzoną w czasie ostatniej wojny odbudowano, obecnie mieści się w nim administracja fabryki lnu “Siulas”. Pałac otacza rozległy park.

Krótki film o pałacu Birże
Pałac Birze

 

Pałac w Rakiszkach

Dobra Rakiszskie król Zygmunt August nadał kniaziom Kroszyńskim. W XVIII w. drogą koligacji przeszły do Tyzenhauzów. Od końca XIX w. do II wojny światowej były własnością Przeździeckich. Od 1952 roku w Pałacu swoją siedzibę ma Regionalne Muzeum w którym znajduje się ponad 100 tysięcy eksponatów.

Klasycystyczny Pałac w Rakiszkach datowany jest na 1802 rok. Zespół pałacowy składa się z 16 budynków oraz parku. W 2011 roku Pałac w Rakiszkach uznany został za najatrakcyjniejszy obiekt turystyczny na Litwie.