Organizacja wycieczek, konferencji, festiwali, Przewodnik po Litwie

Kiejdany

Kiejdany

Kiejdany
Kiejdany

Dzieje Kiejdan sięgają XIV w., kiedy to nazwa została po raz pierwszy wymieniona w “Kronice Liwońskiej” H. Wertberga.

Jak głosi podanie, nazwa Kėdainiai(Kiejdany) pochodzi od imienia bogatego kupca Keidangena, który przybył z Kursz i założył niewielką osadę rybacką.

Jako ważny ośrodek handlu regionalnego Kiejdany zaczęły się rozwijać od połowy V w. W połowie XV w. przeszły na własność Radziwiłłów. Wówczas został wybudowany zamek oraz pierwszy gotycki kościół św. Jerzego. W Kiejdanach mieszkali zamożni ludzie, świadczy o tym odnaleziony skarb, na który złożyły się pierwsze litewskie monety srebrne.

Podczas rządów wielkich hetmanów litewskich Krzysztofa Radziwiłła i jego syna Janusza miasto przeżywało rozkwit gospodarczy i kulturalny.

W 1627 r. zostało nadane prawo swobodnego osiedlania się w Kiejdanach. Dzięki temu zamieszkało tu wielu przybyszów z Polski, Niemiec i Szkocji.

W zachodniej części Kiejdan zamieszkali Niemcy- ewnagelicy-luteranie. Od połowy XVII w. w okolicach Starego Rynku osiedlali się Žydzi. W północnej części wybudowali synagogę.

Kiejdany rynek
Kiejdany rynek

W 1648 r. w południowej części osiedlili się Rosjanie.

W centralnej części miasta mieszkali kalwini.

W lewej części miasta, wokół kościoła św. Jerzego mieszkali katolicy.

Obecnie Kiejdany są ważnym ośrodkiem przemysłowo-tranzytowym, zajmującym obszar 25 km. kwadratowych.

Stare miasto jest zabytkiem urbanistyki o znaczeniu państwowym, zajmuje obszar 87 ha. Jest to jedno z najczęściej zwiedzanych miast na Litwie.

Kiejdany
Kiejdany

Co zwiedzamy w Kiejdanach

1. Dom burmistrza Jurgisa Andersona

2. Ul.Didzioji

3. Rynek

4. Kościół ewangelików-luteranów

5. Kościół kalwiński i grobowiec Radziwiłłów

6. Plac Januszowy

7. Muzeum powstania 1863r.

8. Dom rodzinny Czesława Miłosza

 

W okolicach Kiejdan można zwiedzić Kościół NMP oraz plebanię w Paberże, gdzie jest zebrana przez ojca Stanisława kolekcja ornatów, szat liturgicznych, krzyży, kamieni młyńskich, drewnianych rzeźb i innych cennych przedmiotów.

W latach 1856-1863 posługę duszpasterską pełnił tu ksiądz A. Mackiewicz, który był jednym z przywódców powstania 1863r. Jego staraniem został wybudowany kościół NMP, który zachował się do dziś.